Untitled Document
News and Event

เปิดประสบการณ์สัมผัสเมืองในฝันที่ประเทศอังกฤษ


บริษัท พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์เอ็กซ์พลอเรชั่น ได้จัดทริปเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ 7 วัน 4 คืน เมื่อวันที่  7-13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา จุดประสงค์ของการท่องเที่ยวครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำท่านไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อชื่นชมความสวยงามของประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่เรายังนำท่านเยี่ยมชมโรงงาน Sandvik Mobile Crushers and Screens เพื่อรับชมและรับฟังความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักรจากผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เข้าร่วมทริปในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นลูกค้าที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพพร้อมทั้งการบริการของบริษัทเรามาอย่างยาวนาน

Copyright 2015 PV Mining & Exploration All Rights Reserved.