Untitled Document
บริษัทในเครือ

บริษัท พี.วี.กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งโดยคุณวิชิต ตรียกูล ตั้งแต่พ.ศ. 2519 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ส่วนโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีซึ่งห่างออกไปจากกรุงเทพ ฯ 150 กิโลเมตร พื้นที่โดยรวมของโรงงานอยู่ที่ประมาณ 450 ไร่

ในขณะนี้บริษัท พี.วี.กรุ๊ป จำกัด ได้มีบริษัทในเครือต่างๆ 5 บริษัทดังนี้

P.V.MINING AND EXPLORATION CO., LTD.

บริษัท พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์เอ็กซ์พลอเรชั่น

เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Sandvik ไม่ว่าจะเป็น โรงโม่เคลื่อนที่ เครื่องแยกหิน เครื่องบดหิน เครื่องเจาะหิน จากประเทศอังกฤษ รวมไปถึงจัดจำหน่าย Wear parts, Spare parts พร้อมบริการหลังการขาย

P.V.EXPLOSIVE (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท พี.วี.เอ็กซโพลซิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นโรงงานผลิตเชื้อประทุไฟฟ้าภายใต้พระราชบัญญัติ โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 และเป็นโรงงานผลิตยุทธภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการเหมืองหินเหมืองแร่ โรงโม่ และโรงปูนซีเมนต์ต่างๆ

TKPV CO., LTD.

บริษัท ทีเคพีวี จำกัด

เป็นผู้ผลิตวัตถุระเบิดชนิด Ammonium Nitrate(Bulk - Emulsion) และให้บริการรับจ้างระเบิดแบบครบวงจรตามมาตรฐาน AEMSC (คณะกรรมการความปลอดภัยผู้ผลิตวัตถุระ เบิดของออสเตรเลีย) นอกจากนี้บริษัทยังมีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานสำหรับการจัดเก็บแอมโมเนียมไนเตรทในปริมาณมากและเพียงพอสำหรับการจัดส่งให้ผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว เป็นต้น

P.V.S. INTERTRADE CO., LTD.

บริษัท พี.วี.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด

เป็นผู้นำเข้าส่งออก และจำหน่ายแอมโมเนียมไนเตรท ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น ประเทศลาว เป็นต้น

P.V. INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

บริษัท พี.วี. อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

เป็นผู้จำหน่ายวัตถุระเบิด เช่น เชื้อประทุไฟฟ้า เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้า บูสเตอร์ สายฉนวน และวัตถุระเบิดอีมัลชั่นชนิดแท่ง

Copyright 2015 PV Mining & Exploration All Rights Reserved.