Untitled Document
News and Event

ส่งมอบเครื่องจักร Sandvik UJ310 และ UH311


   เริ่มต้นทำงานแล้วสำหรับโปรเจกต์นี้ ที่มีทั้งเครื่องจักร SEMI MOBILE UJ310 , UH311 และระบบสายพาน ที่บริษัท เลิศวัฒนาการโยธา จำกัด ทั้งนี้บริษัท พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์ เอ็กซ์พลอเรชั่น จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจใช้บริการสินค้าของเราและขอขอบคุณลูกค้าที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน เราจะตั้งใจให้บริการต่อไปค่ะ 
 

Copyright 2015 PV Mining & Exploration All Rights Reserved.