Untitled Document
News and Event

ส่งมอบเครื่องจักร Sandvik UJ310 และ UH311


   เริ่มต้นทำงานแล้วสำหรับโปรเจกต์นี้ ที่มีทั้งเครื่องจักร SEMI MOBILE UJ310 , UH311 และระบบสายพาน ที่ บริษัท เลิศวัฒนาการโยธา จำกัด

ทั้งนี้บริษัท พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์ เอ็กซ์พลอเรชั่น จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจใช้บริการสินค้าของเรา

และขอขอบคุณลูกค้าที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน

เราจะตั้งใจให้บริการต่อไปค่ะ 


 

Copyright 2015 PV Mining & Exploration All Rights Reserved.