Untitled Document
News and Event

ส่งมอบเครื่องจักร SANDVIK MOBILE SET FOR CHIP MONG INDUSTRIES (CMI) CO.,LTD.,


SANDVIK QJ341 JAW CRUSHER , SANDVIK QH441 CONE CRUSHER และ SANDVIK QA451 TRIPLEDECK DOUBLESCREEN

ได้จัดส่งเครื่องจักรให้กับลูกค้า CHIP MONG INDUSTRIES (CMI) CO.,LTD., ประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้บริษัท พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์เอ็กซ์พลอเรชั่น จำกัด ได้ส่งช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เข้าร่วม Commissioning อบรมการใช้งานและการดูแลเครื่องจักรให้กับลูกค้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของเครื่องจักรได้มากยิ่งขึ้น

บริษัท พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์ เอ็กซ์พลอเรชั่น จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจใช้บริการสินค้าของเราและขอขอบคุณลูกค้าที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน

เราจะตั้งใจให้บริการต่อไปค่ะ

 

 

Copyright 2015 PV Mining & Exploration All Rights Reserved.